develop your own website

REI  s.r.o., bezpečnostní agentura

Služby

line
Ostraha objektů


Poskytování fyzické ostrahy a ochrany objektů patří mezi hlavní činnosti naší společnosti. Fyzickou ostrahu vykonávají výhradně zaměstnanci naší firmy, u kterých je prověřována trestní bezúhonnost, a kteří splňují podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Každý zaměstnanec ostrahy tedy musí absolvovat zkoušku odbornosti pro dílčí kvalifikaci „strážný“ (kód 68-008-E) dle národní soustavy kvalifikací.
Kromě běžných činností, jako jsou kontrola osob a vozidel, vydávání klíčů, pochůzková činnost apod., jsou naši zaměstnanci dále schopni odborně vykonávat i další požadované činnosti ze strany klienta (např.: obsluhu technických bezpečnostních systémů, preventivní požární hlídky, atd.).
Systém řízení a kontroly zavedený u společnosti zabezpečuje denní sledování jakosti výkonů služeb, úzký kontakt se zákazníky a operativní řešení jejich potřeb. Kontrola je zajišťována nadřízenými vedoucími zaměstnanci přímo na vlastních pracovištích, a dále je zajišťována i prostřednictvím on-line systému pochůzkové kontroly, který je schopen informovat o činnosti strážného v reálném čase a to za využití nejvyspělejší technologie přenosu dat GPRS. 

ostraha

Prostřednictvím tohoto systému :
kontrolujeme v reálném čase, zda zaměstnanci fyzické ostrahy na objektu vykonávají pochůzkovou činnost v souladu se stanovenými pravidly,
pomocí tlačítka „Panic“ informuje fyzická ostraha stálou službu o narušení objektu či jiné mimořádné události,
jsme v reálném čase spojeni pomocí hlasové komunikace se zaměstnancem ostrahy,
jsme okamžitě informováni o nefunkčnosti systému či o záměrném poškození systému.


line
Provádění recepční a informační služby

Poskytování recepčních služeb spočívá předně v prvotním kontaktu s návštěvníkem klienta. Recepční služby vykonávají výhradně naší zaměstnanci ve firemním společenském oděvu a při jejich výkonu plní dále uvedené činnosti :

recepční služby

poskytují informace v požadovaném rozsahu,
provádí příjem a evidenci návštěv,
zajišťují klíčové hospodářství - výdej a příjem klíčů,
obsluhují telefonní ústředny,
přijímají a třídí došlé poštovní zásilky,
případně zjišťují a zapisují stavy médií apod.


line
Provádění doprovodů a zajišťování převozů finanční hotovosti nebo cenností

Převozy se realizují na základě zvláštních směrnic a v souladu s podmínkami smluvní pojišťovny. Zaměstnanci převozu finanční hotovosti a cenin vykonávají ostrahu a ochranu přepravované finanční hotovosti, věci nebo jiné majetkové hodnoty, ochranný doprovod osob či vozidla.


line
Pult centrální ochrany
Ochrana osob a majetku prostřednictvím elektronických systémů

Dálková ostraha objektů prostřednictvím pultu centralizované ochrany PCO a napojení na PCO může být poskytována na kterémkoliv místě České republiky.


line
Bezpečnostní poradenství
Provádění bezpečnostního auditu

Provádíme kvalifikované bezpečnostní audity ochrany objektů.
Nabízíme :
Vypracování projektů a zabezpečení objektů proti vniknutí nepovolaných osob , vzniku požáru, instalace kamerových systémů a pod.
Vypracování projektů a montáž systému kontroly vstupů do objektu.
Vypracování komplexních bezpečnostních studií a projektů ostrahy včetně cenových kalkulací.
Vypracování režimových opatření a směrnic pro výkon služby ve střežených objektech.line
Úklidové a doplňkové služby

Úklidová sekce společnosti REI s.r.o. se specializuje především na pravidelný každodenní úklid objektů, např. kancelářských a správních budov, peněžních ústavů, obchodů, supermarketů, obchodních domů, hotelů, skladů, výrobních a technologických hal apod.

uklid

Doplňkovou službou pro stálé zákazníky je zajišťování i nepravidelných úklidových prací, např. mytí oken, extrakční čištění koberců, ošetření podlahových ploch polymerovými vosky, praní záclon apod.
 


domů