Ostraha objektů

  Provádění fyzické ostrahy a ochrany objektů

    Poskytování fyzické ostrahy objektů patří mezi hlavní činnosti naší společnosti. Fyzickou ostrahu vykonávají výhradně zaměstnanci naší firmy, u kterých je prověřována trestní bezúhonnost, a kteří splňují podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Každý zaměstnanec ostrahy tedy musí absolvovat zkoušku odbornosti pro dílčí kvalifikaci „strážný“ (kód 68-008-E) dle národní soustavy kvalifikací.

    Kromě běžných činností, jako jsou kontrola osob a vozidel, vydávání klíčů, pochůzková činnost apod., jsou naši zaměstnanci dále schopni odborně vykonávat i další požadované činnosti ze strany klienta (např.: obsluhu technických bezpečnostních systémů, preventivní požární hlídky, atd.).

    Systém řízení a kontroly zavedený u společnosti zabezpečuje denní sledování jakosti výkonů služeb, úzký kontakt se zákazníky a operativní řešení jejich potřeb. Kontrola je zajišťována nadřízenými vedoucími zaměstnanci přímo na vlastních pracovištích, a dále je zajišťována i prostřednictvím on-line systému pochůzkové kontroly, který je schopen informovat o činnosti strážného v reálném čase a to za využití nejvyspělejší technologie přenosu dat GPRS.

Prostřednictvím tohoto systému :Recepční služby


  Provádění recepční a informační služby

    Poskytování recepčních služeb spočívá předně v prvotním kontaktu s návštěvníkem klienta. Recepční služby vykonávají výhradně naší zaměstnanci ve firemním společenském oděvu a při jejich výkonu plní dále uvedené činnosti :
 Převozy cenin

  Provádění doprovodů a zajišťování převozů finanční hotovosti  nebo cenností


Převozy se realizují na základě zvláštních směrnic a v souladu s podmínkami smluvní pojišťovny. Zaměstnanci převozu finanční hotovosti a cenin vykonávají ostrahu a ochranu přepravované finanční hotovosti, věci nebo jiné majetkové hodnoty, ochranný doprovod osob či vozidla.Pult centrální ochrany

  Ochrana osob a majetku prostřednictvím elektronických systémů


Dálková ostraha objektů prostřednictvím pultu centralizované ochrany PCO a napojení na PCO může být poskytována na kterémkoliv místě České republiky.


Bezpečnostní poradenství

  Provádění bezpečnostního auditu


Provádíme kvalifikované bezpečnostní audity ochrany objektů.
Nabízíme :

Doplňkové služby

  Úklidové a doplňkové služby

Úklidová sekce společnosti REI s.r.o. se specializuje především na pravidelný každodenní úklid objektů, např. kancelářských a správních budov, peněžních ústavů, obchodů, supermarketů, obchodních domů, hotelů, skladů, výrobních a technologických hal apod.

Doplňkovou službou pro stálé zákazníky je zajišťování i nepravidelných úklidových prací, např. mytí oken, extrakční čištění koberců, ošetření podlahových ploch polymerovými vosky, praní záclon apod.

generika potenzmittel viagra kaufen levitra 20 mg viagra original Super Kamagra viagra original kaufen Viagra Deutschland Levitra Generika Kamagra Oral Jelly Kamagra oral jelly Cialis Generika Sildenafil Tabletten original potenzmittel Kamagra Bestellen Cialis Preis Super Kamagra Cialis 60 mg Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra


cialis en om dagen viagra generika cialis online danmark kamagra bivirkninger kamagra 100mg levitra 20 mg viagra virkning cialis kaufen viagra priser apotek levitra virkning viagra wirkstoff viagra wirkung cialis rezeptfrei cialis erfahrungen kamagra 100mg preis kamagra oral jelly bestellen deutschland levitra erfahrungsberichte levitra dosierung viagra online kaufen kamagra 100 levitra preis cialis patent cialis 20 mg viagra kaufen